Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, October 17, 2013

● Lama Zopa Rinpoche at Amitabha Long Life Empowerment

● What: Amitabha Long Life Empowerment with Lama Zopa Rinpoche
● Where: Gyalwa Gyatso Buddhist Center in Campbell, CA

● When: Sunday, 13 Oct 2013Read More

Monday, October 14, 2013

Quan điểm của Phật Giáo trước sự đau đớn và bệnh tật (2)

Quan điểm của Phật Giáo trước sự đau đớn và bệnh tật

(Bài 2)

 

           Người ta thường đề cập đến quan điểm của các tôn giáo về cái chết, nhưng không mấy khi chúng ta được nghe bàn luận về việc phải làm thế nào để đối đầu với sự đau đớn và bệnh tật mặc dầu con người lại thường hay đau ốm mà chưa chết ngay. Là những người Phật giáo, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem mình nên phản ứng ra sao trước sự đau đớn và bệnh tật có thể xảy đến với mình?


Read More

Quan điểm của Phật Giáo về sự đau đớn và bệnh tật (Hoang Phong)

Quan điểm của Phật Giáo về sự đau đớn và bệnh tật

 

 

            Người ta thường đề cập đến quan điểm của các tôn giáo về cái chết, nhưng không mấy khi được nghe bàn luận về việc phải làm thế nào để đối đầu với sự đau đớn và bệnh tật. Thế nhưng con người lại thường hay đau ốm mà chưa chết ngay. Là những người Phật giáo, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem mình nên phản ứng ra sao trước sự đau đớn và bệnh tật có thể xảy đến với mình?


Read More