Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, October 29, 2017

● Happy Halloween 2017 at Liên Đoàn Trường Giang in San Jose

Halloween Liên Đoàn vui hội
Lễ Hóa Trang chơi nổi phụ huynh
Áo quần đủ sắc lại xinh
Nhìn ra vẫn thấy tụi mình ham vui

Read More

Monday, October 2, 2017

● Photos Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD vào 7/2011

Photos Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD vào 7/2011

● What: Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD
● Who: Quý Bạn Bè BK77XD tại Mỹ và Canada
● Where: Nhà Duy in San Jose
● When: 2-4 July 2011
● Photos by Don Ngo on Flickr SiteRead More

● Em Về Dự Sáu Mươi Năm

Em Về Dự Lễ Sáu Mươi Năm Đại Học Bách Khoa Phú Thọ

Tháng 10/1986 trước lúc rời Việt Nam, Nguyễn Hiền Phương (bạn học AXD77) cùng Duy về trường thăm và chụp một số hình ảnh trường, các khoa, thư viện Trường Đại Học Bách Khoa Phú Thọ. Hình này nhờ bạn Nguyễn Hiền Phương bấm máy Nikon FG20 do anh Ngô Đình Học mua tặng gởi về tháng 11/1985 để chụp hình các trường Trung Học lớn tại Saigon như Petrus Ký, Cao Thắng, và Đại Học Bách Khoa Phú Thọ.
Em Về Dự Sáu Mươi Năm

Mai em về, cho anh nhắn gởi
Thăm bạn xưa cùng với thầy cô
Bao năm xa cách mong chờ
Bao năm lưu lạc vẫn mơ về trường

Read More