Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, February 15, 2019

■ Tường Thuật về Hội “Tết Xưa” lần thứ 8 tại Hoàng Gia Trang tại San Jose

Tường Thuật về Hội “Tết Xưa” lần thứ 8 tại Hoàng Gia Trang tại San Jose

Quý thân hữu thân kính,

Chủ Nhật tuần rồi, Mùng 6 Tết Kỷ Hợi (10 Feb 2019), DN có duyên tham dự Hội “Tết Xưa” tại Hoàng Gia Trang của anh Hoàng Anh & chị Hạnh và quý thân hữu của hai anh chị đứng ra tổ chức rất công phu & quy mô.

Hoàng Gia Trang Chủ châm lửa đốt pháo Khai Mạc Hội “Tết Xưa” tại Hoàng Gia Trang tại San Jose trưa Mùng 6 Tết Kỷ Hợi (10 Feb 2019).


Read More

● Thơ: Hội “Tết Xưa” Trưa Mùng 6 Tết

Hội “Tết Xưa” Trưa Mùng 6 Tết
Mùng Sáu Tết vẫn còn vui hưởng
Hội “Tết Xưa” còn thượng pháo hồng
Bạn bè ta đến rất đông
Hoàng Gia Trang chủ rộng lòng tiếp tân

Read More