Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, December 27, 2016

Các Bạn AXD77 (Photos by Đỗ Thành Phương 7/2007)

Một Số Hình Ảnh Các Bạn Đại Học Bách Khoa, Khoa Xây Dựng 77

Photos by Đỗ Thành Phương

Photo #1: Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Mạnh Tuấn, Dương Quang Hải, Nguyễn Phong Lam, Trần Nhật Quang, Trần Quang Hữu, Đoàn Thanh Lương, Trần Văn Hết, Hồ Minh Thạch, Đỗ Thanh Phương chụp trước B6 Khoa Xây Dựng.


Read More

Sunday, December 18, 2016

Tráng Đoàn at Chrismas Party 2016

Tráng Đoàn at Chrismas Party 2016

● What: Liên Đoàn Trường Giang’s Chrismas Party 2016
● Who: Tráng Đoàn
● Where: Berryessa Branch Library at Noble Ave, San Jose
● When: Sunday, 18 Dec 2016
Link to see Photos on Flickr:
Read More

Nhớ Quê

Nhớ Quê


Nhớ Quê

Anh em mình quan san cách trở
Mười năm hơn như ngỡ đã lâu
Hôm nay thơ có vài câu
Mà em đã hiểu chứ đâu dài dòng


Read More

Wednesday, December 14, 2016

Giấc Mơ về Hội Ngộ Cao Thắng

Giấc Mơ về Hội Ngộ Cao Thắng


Vài tuần trước đây tôi phải dậy sớm lúc 5:30AM sáng để lo đi làm ca sáng. Hôm nay, công việc đã hết, phải nằm nhà chơi và được ngủ nướng thật sướng khi trời bên ngoài sắp bước sang Mùa Đông lạnh cóng bên ngoài.


Tấm hình chụp tại tư gia bạn Long Lữ & Thúy Nga vào đêm Thứ Bảy 12/12/2015 nhân dịp vợ chồng Thủy & Dân, Đăng-Hùng & Ngọc từ Phoenix, Arizona ghé qua Cali thăm chơi. Trong tấm hình này có sự hiện diện của Khôi-Hương và các bạn CT tại San Jose. Loạt hình chụp này chưa được edit cũng như post lên. Nhưng bạn Vương Bá Quốc Hùng có chụp bằng iPhone và posted lên FB. Hôm nay bạn Quốc Hùng share lại hình chụp cách đây đúng một năm.

Read More

Tuesday, December 13, 2016

Photos of Thiếu Đoàn’s Court of Honor Ceremony

Thiếu Đoàn’s Court of Honor Ceremony

What: Thiếu Đoàn’s Court of Honor Ceremony
Who: Thiếu Đoàn Hùng Vương / Liên Đoàn Trường Giang
Where: Berryessa Branch Library at Noble Ave, San Jose
When: Sunday, 10 Dec 2016

● Link to see Photos on Flickr:Read More