Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, October 31, 2018

● Photos of Liên Đoàn Trường Giang’s Halloween Day 2018


What: Halloween Day at Liên Đoàn Trường Giang
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 10/28/2018

Read More

● UC Berkeley Vietnamese (UCBV) Reunion 2018


What: UC Berkeley Vietnamese (UCBV) Reunion 2018
Who: UCBV & Friends
Where: Corinthian Grand Ballroom
             196 North Third Street
             San Jose, CA 95112
When: Saturday Evening, 27 October 2018
Photo by Duy Ngô● Link to see more photos on Flickr
    Photos of UCBV’s Reunion 2018 in San Jose (
click here)
Hình chụp quang cảnh quý cựu sinh viên UC Berkeley và thân hữu đứng trước Corinthian Grand Ballroom tại San Jose chiều Thứ Bảy 10/27/2018.Read More

Saturday, October 6, 2018

● Photos Buổi Thuyết Pháp về “Kinh Chuyển Pháp Luân”

What: Buổi Thuyết Pháp về “Kinh Chuyển Pháp Luân”
Who: Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Where: Chùa Buddhi Vihara / 402 Knowles Ave, Santa Clara, CA 95050
When: Saturday, 6 Oct 2018
Photo by Don Ngo
Link to see photos on FlickrRead More

Thursday, October 4, 2018

● Photos Thiếu Đoàn Hùng Vương: Court of Honor on 9/30/2018


● Photos Thiếu Đoàn Hùng Vương: Court of Honor on 9/30/2018

What: Thiếu Đoàn Hùng Vương: Court of Honor
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 9/30/2018
Photos on Flickr:
Read More