Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, December 28, 2013

● Photos Đức và Duy Gặp Lại Trương Như Thanh Long tại San Jose 6/2013

Các bn BK77XD thân mến,

Năm ngoái 2012, Tôn Thất Minh Đức cho Duy biết bạn bè BK77XD có Trương Như Thanh Long qua Mỹ và định cư tại San Jose, khi nào về lại San Jose Đức sẽ liên lạc với Long và Duy cùng Hiếu sẽ gặp Long.

Read More

● Gặp Phương và Cường tại Miền Nam Cali on 6 July 2013

Các bn BK77XD thân mến,

Sn dp post hình mi chp ca các bn trên San Jose gp li Tôn Tht Minh Đc, Duy vô Album 2013 xem li thì thy hình mình chp chung vi vài bn ti Min Nam Cali chưa post. Thôi thì cui năm, n cn phi tr gp nên Duy edit hình ri post lên cho Trn Lê Cường và Đ Thành Phương xem luôn, mc dù hai bn không nhc Duy v hình chp này.

Read More

● TTM Đức Về Thăm San Jose 12/26/2013

Các bn BK77XD thân mến,

Christmas năm nay, nhân dp có Tôn Tht Minh Đc t Austin v thăm gia đình nên nhóm bn bè BK77XD ti San Jose có dp gp g nhau. Chiu ngày Th Tư, nhân dp Noel 12/25 Đc gi phone li cho Duy đ bàn chuyn thi gian gp nhau. Duy liên lc được vi bác Tư Phúc và bác Tư đ ngh gp ngay trưa ngày hôm sau, tc là trưa Th Năm 26/12/2013. Duy cũng gi phone và nhn text message đ cho Hiếu biết tin đi gp bn bè.

Read More

Sunday, December 22, 2013

● CTSJ Group’s Christmas Party in San Jose 12/20/2013

CTSJ Group’s Christmas Party in San Jose 12/20/2013

Quý Thân Hữu CT thân kính,

Cách đây vài tuần tại San Jose vợ chồng Đăng-Khôi & Kim-Hương đã gởi email thân mời các bạn Cao Thắng ở quanh San Jose đến dự Party họp mặt cuối năm tại nhà hai bạn. Chiều Thứ Sáu vừa rồi 20 Dec 2013 có khoảng gần 40 bạn bè cựu học sinh Cao Thắng đã đến nhà Khôi-Hương để tham dự.
Quý bạn bè CT tại San Jose tham dự Party họp mặt cuối năm 2013 để chào đón anh Chu Trần Căn (mặt áo xanh có huy hiệu CT, ngồi giữa) đến từ Rochester, New York về San Jose tham dự. 

Read More

Monday, December 9, 2013

Phát Biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 TENZIN GYATSO Về Vấn Đề Tái Sanh của Ngài

Phát Biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 
TENZIN GYATSO
Về Vấn Đề Tái Sanh của Ngài
Ngày 24 tháng 9 năm 2011 

Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về vấn đề tái sanh của ngài 
09/26/2011 (Ảnh: dalailama.com)


Phát Biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 
TENZIN GYATSO
Về Vấn Đề Tái Sanh của Ngài
Ngày 24 tháng 9 năm 2011
(Dịch Việt: Konchog Jimpa Lhamo) 

Read More

Saturday, December 7, 2013

● Photos of Potluck Party at Gyuto Vajrayana Center in San Jose, CA

What: Members & Friends Potluck Party
Where: Gyuto Vajrayana Center in San Jose, CA

When: Saturday, 7 Dec 2013 from 2:00PM – 4:00PM

Read More