Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, July 25, 2011

● Ký Sự: Buổi Nghe Pháp “Ý Tình Thân” của Thầy Thích Trí Siêu tại Milpitas Public Library in Milpitas on Sunday 24 July 2011

Qúy Thân Hữu thân kính,

          Don mới trở về lại San Jose vào cuối tuần qua trên 2 chuyến bay, một chuyến từ Tampa, Florida bay đến Houston, Texas và một chuyến từ Houston  về đến San Jose vào lúc gần nửa đêm hôm tối Friday, 22 July 2011.

Read More

Sunday, July 17, 2011

HHDL: Final day in Washington DC - 16 July 2011


                                                                      Official White House Photo by Pete Souza

Please click the following link to see HHDL in DC on the final day 16 July 2011:


Please enjoy ...
Don Ngô 

Read More

Sunday, July 10, 2011

Photos of HHDL at Public Talk at West Front Lawn of U.S. Capitol on 9 July 2011

If you want to see a photo clearer and bigger, please double click on each photo. Then go back by clicking on ßThousands of people sitting under heat wave (~ 92oF) at the West Front Lawn of US Capitol to wait for HHDL’s talk on 9 July 2011

Read More

Saturday, July 9, 2011

More Photos of HHDL at Webshots.com on 06 July 2011 in Washington, DC

Kính chào Quý Thân Hữu,

          Tối hôm qua Don về ở tại apartment tại Arlington share chung với các bạn đạo từ các bang khác về đây để dự Lễ Kalachakra 2011 tại Washington, DC. Và cũng đã upload xong 86 tấm hình của HHDL tại buổi lễ Khai Mạc.

Read More

Wednesday, July 6, 2011

His Holiness Dalai Lama at Kalachakra 2011 in Washington, DC on 6 July 2011

Photos of His Holiness Dalai Lama at the Opening of Kalachakra 2011 in Washington DC on 06 July 2011


Read More

Friday, July 1, 2011

Nhật Ký Năm Lên 9 Tuổi: Giả Từ Quê Hương Vô Saigon

Nhật Ký Năm Lên 9 Tuổi: Giả Từ Quê Hương Vô Saigon

   

Read More