Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, August 13, 2018

● Photos Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD in 8/2018

● What: Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD
● Who: Quý Bạn Bè BK77XD tại Mỹ
● Where: Nhà Đỗ Thành Phương in Anaheim, Cali
● When: 11 August 2018
● Photos by Duy Ngo on Flickr Site


Read More

Thursday, July 26, 2018

● Thiếu Đoàn at Camp Hi-Sierra 7/2018


What: Thiếu Đoàn at Camp Hi-Sierra
Where: Camp Hi-Sierra in Long Barn, California
When: Wednesday, 7/25/2018
Photos on Flickr:
Read More

Sunday, March 11, 2018

● Tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018 của Hội QNĐN

 What: Tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018 của Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng
 Who: Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng
 Where: Nhà Hàng Dynasty in San JoseCalifornia
 When: Mùng 10 Tháng Giêng Mậu Tuất (25 Feb 2018)
● Photos on Flickr: Please click on the following link:Read More

Saturday, March 3, 2018

Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân


Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân
Photo Credit: Mathew Nguyễn

● Chủ Nhật tuần rồi (Mùng 10 Tết Mậu Tuất) có nhiều nơi réo gọi DN đi dự Hội Xuân Hội Tết Cộng Đồng. Ban đầu DN định đưa đứa con trai Benny Ngô đi dự Hội Xuân Hướng Đạo, rồi tranh thủ lại Hoàng Gia Trang để dự Hội Tết Xưa. Nhưng,

Thân này không thể phân thân
Đến dự từng phần Hội Tết liên hoan…

Read More

Monday, February 12, 2018

● Tiệc Tất Niên Đinh Dậu của Nhóm Việt Cals (UC Berkeley) Khóa 90’s

● Tic Tt Niên Đinh Du ca Nhóm Vit Cals (UC Berkeley) Khóa 90’s

What: Tic Tt Niên Đinh Du
Who: Các Bn Viet Cals Khóa 90’s
Where: Saigon Kitchen Restaurant in San Jose
When: Friday, 9 Feb 2018
            (24 Tháng Chp Năm Đinh Du)Read More

Sunday, January 21, 2018

● Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose

Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose

● What: Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose
● Who: Thầy Cô & Quý Thân Hữu Cao Thắng San Jose
● Where: Dynasty Restaurant in San Jose
● When: Sunday, 7 Jan 2018
Kể từ đầu năm 2012, Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose (CTSJ) hằng năm gặp mặt nhau đầu năm và tham gia tiệc Tân Niên. Năm nay 2018, nhóm Thân Hữu CTSJ gặp mặt tại Dynasty Restaurant vào trưa Chủ Nhật 7 Jan 2018 với trên dưới 30 thân hữu tham dự. Đặc biệt có sự tham dự của thầy cô Trịnh Xuân Đính và cô Lê Văn Mạnh

Read More

Sunday, December 3, 2017

● Lễ Trao Merit Badges cho các Thiếu Sinh LĐTG

What: Lễ Trao Merit Badges cho Thiếu Sinh LĐTG
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 22 October 2017
Photos on Flickr:
Read More

Tuesday, November 21, 2017

● Ban Ẩm Thực Tráng Đoàn LĐTG 11/2017

Who: Ban Ẩm Thực Tráng Đoàn LĐTG
Where: Orchard Middle School in San Jose
When: Sunday, 19 November 2017Read More

● Ảnh Chân Dung Người Đẹp Trường Giang 11/2017

Ảnh Chân Dung Người Đẹp Trường Giang 11/2017

What: Người Đẹp Tráng Đoàn của Liên Đoàn Trường Giang
Where: Orchard Middle School in San Jose
When: Sunday, 19 November 2017
Photos on Flickr:
Read More

Monday, November 20, 2017

● Vũ Kịch “Tấm Cám & Bống Bống Bang Bang”

What: Vở kịch “Tấm Cám & Bống Bống Bang Bang”
Who: Vũ Đoàn Tráng Sinh Nữ của Liên Đoàn Trường Giang Trình Diễn
Where: Sân Khấu Orchard Middle School in San Jose
When: Sunday 19 Nov 2017
Photos: Please click on the following link to see more photos on Flickr:


Read More