Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, October 3, 2019

■ Thầy Thích Tánh Tuệ với Pháp Thoại “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”


■ Thầy Thích Tánh Tuệ với Pháp Thoại “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”

● What: “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”
            tại Khóa Tu Học Ngày An Lạc
● Who: Thầy Thích Tánh Tuệ
● Where: Chùa Hồng Danh in San Jose
● When: Saturday, 28 September 2019
● Video/ Photos by Duy Ngô
-------------------------------------------------------------------
Photos tại Khóa Tu Học Ngày An Lạc (click here)
-------------------------------------------------------------------

Read More

Thursday, September 26, 2019

■ Thầy Thích Tánh Tuệ với Pháp Thoại “Phải Chăng Đời Là Bể Khổ?”

Thầy Thích Tánh Tuệ với Pháp Thoại “Phải Chăng Đời Là Bể Khổ?” 

What: Pháp Thoại “Phải Chăng Đời Là Bể Khổ?”
Who: Thầy Thích Tánh Tuệ thuyết pháp
Where: Saigon Kitchen Restaurant in San Jose, California
When: 7:00PM – 9:00PM Tuesday 9/24/2019
Video/ Photos by Duy Ngô
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


Thầy Thích Tánh Tuệ thuyết pháp về đề tài “Phải Chăng Đời Là Bể Khổ” tại San Jose on 24 September 2019.

Read More

Friday, September 13, 2019

■ Liên Khúc Bài Thơ “Gặp Lại Cố Nhân”

■ Liên Khúc Bài Thơ “Gặp Lại Cố Nhân”


● Vài hôm nay DN vẫn còn nhiều cảm hứng về bài thơ “Gặp Lại Cố Nhân.” Nhân Ngày Giỗ Tổ Sân Khấu vào đêm Thứ Ba, 10 September 2019 (tức 12 tháng Tám năm Kỷ Hợi) tại tư gia của MC Ca Sĩ Việt Hà tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, DN có duyên được chị Việt Hà mời lên ngâm bài thơ do mình sáng tác. DN nghĩ rằng Câu Lạc Bộ “Tri Kỷ” gồm toàn quý anh chị em & thân hữu thân thiết như trong một gia đình nên DN cũng đã “can đảm” đứng lên ngâm thử. Thơ DN sáng tác hàng ngàn bài, nhưng cuối cùng DN cũng đã chọn một bài để ngâm chơi góp vui cùng quý anh chị em trong đêm Giỗ Tổ Sân Khấu đó.

● Nhận thấy có nhiều thân hữu xa gần thưởng thức mấy ngày hôm nay, nên DN xin dành thì giờ ghi chép lại một số bài thơ sáng tác liên quan đến “cố nhân” cách đây vài năm trước. Xin quý thân hữu xa gần thưởng thức bài thơ “Gặp Lại Cố Nhân” và các bài thơ ngắn khác.

Xin đa tạ quý thân hữu xa gần, và xin thân chúc quý thân hữu & quý quyến luôn luôn bình an & hạnh phúc.

Thân chào,

Ngô Đình Duy (13 September 2019)

-------------------------------------------------------

Read More

Monday, September 9, 2019

● LĐTG’s 12th Anniversary at the Camp on 09/01/2019

LĐTG’s 12th Anniversary at the Camp on 09/01/2019

What: LĐTG’s 12th Anniversary at the Camp
Where: Camp Rancho Los Mochos in Livermore
When: Sunday, 09/01/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:


Read More

Sunday, September 8, 2019

● Dinner at the Camp on 09/01/2019

What: LĐTG – Dinner at the Camp
Where: Camp Rancho Los Mochos in Livermore
When: Sunday, 09/01/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:
Dinner at the Camp on 9/01/2019 (click here)

Read More

● Fun Dinner at the Camp on 09/01/2019

Fun Dinner at the Camp on 09/01/2019

What: LĐTG – Fun Dinner at the Camp
Where: Camp Rancho Los Mochos in Livermore
When: Sunday, 09/01/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:
Photos of Fun Dinner at the Camp on 9/01/2019 (click here)Read More

● Big Games at the Camp on 09/01/2019

Big Games at the Camp on 09/01/2019

What: LĐTG – Big Games at the Camp
Where: Camp Rancho Los Mochos in Livermore
When: Sunday, 09/01/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:
Photos of the Big Games at the Camp on 9/01/2019 (click here)Read More

Saturday, September 7, 2019

● Early Morning at the Camp on 09/01/2019

Early Morning at the Camp on 09/01/2019

What: LĐTG - Early Morning at the Camp
Where: Camp Rancho Los Mochos in Livermore
When: Sunday, 09/01/2019

Read More

Wednesday, September 4, 2019

● Photos Toàn Thể Liên Đoàn Trường Giang in Livermore 9/2019


What: Photos Toàn Thể Liên Đoàn Trường Giang trước Cổng Trại
Where: Camp Rancho Los Mochos in Livermore
When: Sunday, 09/01/2019
Photos by Don Ngô on Flickr:

Read More

Tuesday, April 30, 2019

● Lễ Tưởng Niệm 30/4/1975 tại Liên Đoàn Trường Giang


Lễ Tưởng Niệm 30/4/1975 tại Liên Đoàn Trường Giang

Photos Lễ Tưởng Niệm 30/4/1975 tại LĐTG
What: Lễ Tưởng Niệm 30/4/1975
Where: Berryessa Park in San Jose, California
When: Sunday, 4/28/2019
Photos on Flickr:

Read More