Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, August 20, 2016

● Bữa Cơm Thân Mật của Nhóm Thân Hữu Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng tại San Jose Cùng Thầy Cô Huỳnh Ái Tông.

Tối hôm qua, Thứ Sáu 19 Aug 2016, anh Học và Duy được thầy cô Huỳnh Ái Tông và nhóm Thân Hữu Nguyễn Trường Tộ và Phan Đình Phùng mời tham dự bữa cơm thân mật bỏ túi tại nhà anh chị Nguyễn Tấn Thịnh tại San Jose.


Read More