Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, October 12, 2016

Kỷ Niệm Một Thời Nhân Dịp Gặp Lại Người Bạn Cũ tại UCBV Reunion 2016

Kỷ Niệm Một Thời Nhân Dịp Gặp Lại Người Bạn Cũ tại UCBV Reunion 2016

Đêm Hội Ngộ Thân Hữu UC Berkeley (UCBV Reunion) đã qua, nhưng trong lòng tôi có nhiều kỷ niệm ngày xưa chợt quay về và sống lại như mới ngày nào.

Gặp lại nhau sao lòng thao thức
Kỷ niệm xưa nhớ khúc êm đềm
Làng xưa xóm cũ nhiều đêm
Ti Vi Thứ Sáu ngồi xem diễn tuồng …

Read More

Sunday, October 9, 2016

UC Berkeley Vietnamese’s Reunion 2016 in San Jose

What: UC Berkeley Vietnamese’s Reunion 2016 in San Jose
Where: The Ranch Golf Club, 4601 Hill Top View Lane, San Jose CA 95138
When: Saturday Evening, October 8, 2016
● Photo by Don Ngo
Brian Hiệp Nguyễn đại diện Ban Tổ Chức (BTC) giới thiệu các thành viên trong BTC của Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Việt Nam tại UC Berkeley  năm 2016 (UCBV Reunion 2016). 


Read More