Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, December 20, 2018

● Photos of Wood Badge Beading Ceremony on 12/16/2018


Photos of Wood Badge Beading Ceremony on 12/16/2018

What: Wood Badge Beading Ceremony 12/2018
Where: Noble Library in San Jose
When: Sunday, 12/16/2018
Photos on Flickr:
Read More

● Photos of Liên Đoàn Trường Giang’s Christmas Party 2018


Photos of Liên Đoàn Trường Giang’s Christmas Party 2018

What: Liên Đoàn Trường Giang’s Christmas Party 2018
Where: Noble Library in San Jose
When: Sunday, 12/16/2018
Photos on Flickr:
Read More

Wednesday, October 31, 2018

● Photos of Liên Đoàn Trường Giang’s Halloween Day 2018


What: Halloween Day at Liên Đoàn Trường Giang
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 10/28/2018

Read More

● UC Berkeley Vietnamese (UCBV) Reunion 2018


What: UC Berkeley Vietnamese (UCBV) Reunion 2018
Who: UCBV & Friends
Where: Corinthian Grand Ballroom
             196 North Third Street
             San Jose, CA 95112
When: Saturday Evening, 27 October 2018
Photo by Duy Ngô● Link to see more photos on Flickr
    Photos of UCBV’s Reunion 2018 in San Jose (
click here)
Hình chụp quang cảnh quý cựu sinh viên UC Berkeley và thân hữu đứng trước Corinthian Grand Ballroom tại San Jose chiều Thứ Bảy 10/27/2018.Read More

Saturday, October 6, 2018

● Photos Buổi Thuyết Pháp về “Kinh Chuyển Pháp Luân”

What: Buổi Thuyết Pháp về “Kinh Chuyển Pháp Luân”
Who: Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Where: Chùa Buddhi Vihara / 402 Knowles Ave, Santa Clara, CA 95050
When: Saturday, 6 Oct 2018
Photo by Don Ngo
Link to see photos on FlickrRead More

Thursday, October 4, 2018

● Photos Thiếu Đoàn Hùng Vương: Court of Honor on 9/30/2018


● Photos Thiếu Đoàn Hùng Vương: Court of Honor on 9/30/2018

What: Thiếu Đoàn Hùng Vương: Court of Honor
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 9/30/2018
Photos on Flickr:
Read More

Saturday, September 29, 2018

● Photos Trại Trường Giang XI in Sonoma on 9/01-03/2018


● Photos Trại Trường Giang XI in Sonoma on 9/01-03/2018

What: Trại Trường Giang XI
Where: Lake Sonoma
When: September 01-03, 2018
Photos by Trưởng Tuấn Anh

Read More

Thursday, August 23, 2018

● Có Duyên Lành Gặp Thầy Tánh Tuệ

Có Duyên Lành Gặp Thầy Tánh Tuệ

Được duyên lành gặp Thầy Tánh Tuệ
Pháp Thầy ban như huệ ngát hương
Cho ta thấy cả Thiên Đường
Niết Bàn giải thoát nhẹ vương bụi trần

Read More

Monday, August 13, 2018

● Photos Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD in 8/2018

● What: Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD
● Who: Quý Bạn Bè BK77XD tại Mỹ
● Where: Nhà Đỗ Thành Phương in Anaheim, Cali
● When: 11 August 2018
● Photos by Duy Ngo on Flickr Site


Read More

Thursday, July 26, 2018

● Thiếu Đoàn at Camp Hi-Sierra 7/2018


What: Thiếu Đoàn at Camp Hi-Sierra
Where: Camp Hi-Sierra in Long Barn, California
When: Wednesday, 7/25/2018
Photos on Flickr:
Read More

Sunday, March 11, 2018

● Tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018 của Hội QNĐN

 What: Tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018 của Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng
 Who: Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng
 Where: Nhà Hàng Dynasty in San JoseCalifornia
 When: Mùng 10 Tháng Giêng Mậu Tuất (25 Feb 2018)
● Photos on Flickr: Please click on the following link:Read More

Saturday, March 3, 2018

Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân


Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân
Photo Credit: Mathew Nguyễn

● Chủ Nhật tuần rồi (Mùng 10 Tết Mậu Tuất) có nhiều nơi réo gọi DN đi dự Hội Xuân Hội Tết Cộng Đồng. Ban đầu DN định đưa đứa con trai Benny Ngô đi dự Hội Xuân Hướng Đạo, rồi tranh thủ lại Hoàng Gia Trang để dự Hội Tết Xưa. Nhưng,

Thân này không thể phân thân
Đến dự từng phần Hội Tết liên hoan…

Read More

Monday, February 12, 2018

● Tiệc Tất Niên Đinh Dậu của Nhóm Việt Cals (UC Berkeley) Khóa 90’s

● Tic Tt Niên Đinh Du ca Nhóm Vit Cals (UC Berkeley) Khóa 90’s

What: Tic Tt Niên Đinh Du
Who: Các Bn Viet Cals Khóa 90’s
Where: Saigon Kitchen Restaurant in San Jose
When: Friday, 9 Feb 2018
            (24 Tháng Chp Năm Đinh Du)Read More

Sunday, January 21, 2018

● Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose

Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose

● What: Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose
● Who: Thầy Cô & Quý Thân Hữu Cao Thắng San Jose
● Where: Dynasty Restaurant in San Jose
● When: Sunday, 7 Jan 2018
Kể từ đầu năm 2012, Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose (CTSJ) hằng năm gặp mặt nhau đầu năm và tham gia tiệc Tân Niên. Năm nay 2018, nhóm Thân Hữu CTSJ gặp mặt tại Dynasty Restaurant vào trưa Chủ Nhật 7 Jan 2018 với trên dưới 30 thân hữu tham dự. Đặc biệt có sự tham dự của thầy cô Trịnh Xuân Đính và cô Lê Văn Mạnh

Read More