Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, October 11, 2015

● Tiệc Gây Quỹ “Ánh Sáng & Tương Lai” do Petrus Ký Foundation Tổ Chức tại San Jose

● What: Tiệc Gây Quỹ “Ánh Sáng & Tương Lai” do Petrus Ký Foundation Tổ Chức tại San Jose
● Who: Quý Thầy Cô & Quý CHS Petrus Ký & Quý Thân Hữu
● Where: Dynasty Restaurant in San Jose, California
● When: Sunday Evening , 4 October 2015
● Photos by: Ngô Đình Duy
PhotosTiệc Gây Quỹ “Ánh Sáng & Tương Lai” do Petrus Ký Foundation Tổ Chức (click here)Read More

● Party Đêm Hậu Hội Ngộ Cao Thắng 2015 in San Jose

● What: Party Đêm Hậu Hội Ngộ Cao Thắng 2015 in San Jose
● Who: Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu CT
● Where: Tư Gia Nguyễn Đăng Khôi & Kim Hương in San Jose
● When: Saturday Evening , 11 July 2015
● Photos by: Khanh Phạm &Ngô Đình Duy

Photo Thầy Cô Huỳnh Ái Tông chụp chung với các bạn Cựu Học Sinh Cao Thắng & Thân Hữu tại Đêm Hậu Ngộ Cao Thắng tại nhà Nguyễn Đăng Khôi & Nguyễn Kim Hương tại San Jose chiều Thứ Bảy 11 July 2015.Read More