Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, November 28, 2019

■ Court of Honor – Thiếu Đoàn Hùng Vương on 9/22/2019


Court of Honor – Thiếu Đoàn Hùng Vương on 9/22/2019

What: Court of Honor – Thiếu Đoàn Hùng Vương
                Liên Đoàn Trường Giang
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 9/22/2019
Read More

Tuesday, November 26, 2019

■ LĐTG’s Thanksgiving Party on 11/24/2019


LĐTG’s Thanksgiving Party on 11/24/2019

What: Liên Đoàn Trường Giang’s Thanksgiving Party 2019
Where: Noble Library in San Jose
When: Sunday, 11/24/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:


Read More

■ Eagle Scout – Court of Honor for Victor Trịnh on 11/24/2019

Eagle Scout – Court of Honor for Victor Trịnh on 11/24/2019

What: Eagle Scout – Court of Honor for Victor Trịnh
Where: Noble Library in San Jose
When: Sunday, 11/24/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:Read More

Friday, November 15, 2019

■ Lễ Lên Thanh Đoàn của Các Em Thiếu Đoàn & Thiếu Nữ


What: Moving Up to the Crew
               Lễ Lên Thanh Đoàn của Các Em Thiếu Đoàn & Thiếu Nữ
Where: Berryessa Park in San Jose
When: Sunday, 11/03/2019
Photos by Don Ngo on Flickr:
Read More

Tuesday, November 5, 2019

■ Tiếc Thương Bạn Hiền Phương Đã Ra Đi 10/29/2019

Tiếc Thương Bạn Hiền Phương Đã Ra Đi 10/29/2019

Cách đây đúng một tuần lễ, vào chiều ngày Thứ Ba 29 Oct 2019, bạn Nguyễn Hiền Phương trong Nhóm Thân Hữu Cựu Sinh Viên Trường Đại Học Bách Khoa Saigon, Khoa Xây Dựng năm 1977 (Nhóm BK77XD) đã qua đời tại Miền Nam California, hưởng dương 60 tuổi, sau một thời gian bị bạo bệnh và nằm nhà thương điều trị.

Read More