Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...■ Trang Thân-Hữu Trường Tân Định Saigon

■ Trang Thân-Hữu Trường Tân Định Saigon (1970-1972)

■ Các Bài Thơ về Thầy Cô Giáo
              Nhớ Cô Tuyết Anh (2)
              Nhớ Cô Tuyết Anh (1)
              Tìm Thăm Thầy Cô Giáo Cũ


■ Các Bài Thơ về Bạn Bè
           Gởi Bạn Xưa
               Họp Chợ Tân Định Đầu Năm 2011
              Gọi Thăm Bạn Ốm
              Khóc Đồng Đội
               Lớp Sáu đầu tiên
              Nhớ Lại Trường Xưa Yêu Dấu
               Quanh Bếp Lửa Hồng
              Tìm Thăm Bạn Cũ
               Tình Bạn Xưa (1)
               Ngày Xưa Không Chào
              Gởi Bạn Cũ Chưa Gặp
               Thơ Vui: Anh Tư & Cô Năm
               Tình Bạn, Tình Đời
              Vũ Dũng Đa Tài
              Còn Duyên
              Gởi Tâm Cận
              Nâng Ly Cạn Chén
              Mấy Dòng Tạ Ơn
              Xin Cười Tha Thứ


              


Read More