Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, October 3, 2019

■ Thầy Thích Tánh Tuệ với Pháp Thoại “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”


■ Thầy Thích Tánh Tuệ với Pháp Thoại “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”

● What: “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”
            tại Khóa Tu Học Ngày An Lạc
● Who: Thầy Thích Tánh Tuệ
● Where: Chùa Hồng Danh in San Jose
● When: Saturday, 28 September 2019
● Video/ Photos by Duy Ngô
-------------------------------------------------------------------
Photos tại Khóa Tu Học Ngày An Lạc (click here)
-------------------------------------------------------------------

Video Clip #10 (click here)Thầy Thích Tánh Tuệ giảng pháp “Không Tu Bây Giờ Thì Bao Giờ Tu?”

Quý Phật Tử ngồi bên dưới yên lặng lắng nghe thầy Thích Tánh Tuệ giảng pháp.

Quý Phật Tử đang lắng nghe từng lời thầy Thích Tánh Tuệ giảng pháp.

Quý thầy dùng ngọ trai cùng quý Phật tử trong sân của chùa Hồng Danh.

Quý thầy dùng ngọ trai cùng quý Phật tử trong sân của chùa Hồng Danh.

Sau khi dùng ngọ trai, thì quý thầy cùng quý Phật tử kinh hành niệm Phật trong sân sau và sân trước của chùa Hồng Danh.

Sau khi dùng ngọ trai, thì quý thầy cùng quý Phật tử kinh hành niệm Phật trong sân sau và sân trước của chùa Hồng Danh.

Thầy Thích Tánh Tuệ chụp hình cùng quý Phật Tử trước khi vô giảng pháp ban chiều. 

Cô Quảng Nghĩa lên ngâm thơ góp vui.

Một bác Phật Tử cao tuổi chia sẻ và đặt câu hỏi cho thầy.

Anh Chúc Tiến lên ca bài “Dâng Hoa” để góp vui cuối buổi Pháp thoại. 

Thầy trụ trì chùa Hồng Danh, thấy Thích Quang Thưởng,  phát biểu sau buổi tu học.

Thầy trụ trì chùa Hồng Danh, thấy Thích Quang Thưởng, và thầy Thích Tánh Tuệ, và một thầy (Sorry DN quên, không nhớ tên) có những lời với Phật tử cuối buổi Pháp thoại. 


Quý thầy chụp chung với quý Phật tử. 
Quý thầy chụp chung với quý Phật tử. No comments:

Post a Comment