Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Xin Ai Đừng Có Chủ Quan

● Lời khuyên của một cô bạn làm Y Tá tại vùng Bay Area, xin mọi người tuân thủ theo lệnh “shelter-in-place” or “stay at home” của Thống Đốc Bang California, để giảm bớt tình trạng lây lan nhanh chóng của “Đại Dịch Coronavirus Vũ Hán.”

■ Thơ: Xin Ai Đừng Có Chủ Quan

Nước Ý, người chết hàng dài
Quân đội vận chuyển quan tài trong đêm
Mỗi ngày người chết nhiều thêm
Nhìn hình thương xót, phải nên làm gì?


Người ơi! Thôi hãy bớt đi
Càng đi đây đó “Cô Vy” lây tràn
Xin ai đừng có “chủ quan”
Lây nhiễm nhanh chóng là “toang vỡ” rồi

Nhà thương bác sĩ khắp nơi
Đêm ngày “trực chiến” cứu đời độ nhân
Mạng sống lây nhiễm rất gần
Hiểm nguy đe dọa, bất an đêm ngày

Thôi thì ta hãy làm ngay
Ngừa dịch lây nhiễm, chung tay góp phần
“Cấm cung” đừng có lang thang
Một thời gian nữa, dịch tan phai dần…

Ngô Đình Duy (22 March 2020)

No comments:

Post a Comment