Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, April 14, 2020

■ Thơ: Khẩu Trang Đem Tặng Tuyến Đầu

● Mấy hôm nay có dịp ra ngoài thấy mọi người đều mang khẩu trang để phòng ngừa Đại Dịch Coronavirus Vũ Hán đang tác yêu tác quái khắp nơi trên thế giới từ giữa tháng 3/2020 cho tới nay. Mấy tuần qua, DN thấy Quý Anh Chị Em (ACE) Nghệ Sĩ tại Nam Cali đã nhiệt tình đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp vải vóc, và những ACE nào biết may xin cùng chung may ra những chiếc khẩu trang theo thiết kế của nhà thương tại Nam Cali.


● Ơn Nước Mỹ cưu mang mọi người Việt đến định cư ban đầu, bây giờ được Quý ACE các nơi đáp lời kêu gọi của Quý ACE Nghệ Sĩ gây nên một làn sóng tương trợ rất hữu ích. Nước Mỹ đang thiếu khẩu trang, và đang cần khẩu trang, nhất là các tuyến đầu (frontlines), các Y Tá, Dược Sĩ, Bác Sĩ và những người túc trực tại phòng Emergency Rooms (ER) đang cần nhiều khẩu trang để ngăn ngừa Đại Dịch đang truyền nhiễm rất mau lẹ qua đường hô hấp.

● Đêm nay DN đọc trên FB thấy tấm lòng nhân ái của Quý ACE rất nhiệt tình, nên DN có bài thơ sau đây xin gởi tặng Quý ACE

■ Bài Thơ: Khẩu Trang Đem Tặng Tuyến Đầu

Chiếc khẩu trang chị may gởi tặng
Từng đường kim nghĩa nặng tình sâu
Chị may đem tặng tuyến đầu
Góp phần ngừa dịch chẳng cầu lợi danh

Tình nhân ái đem dành san sẻ
Nơi hiểm nguy, lây lẹ sang người
Khẩu trang chuyển đến đúng nơi
Tuyến đầu mừng lắm lệ rơi vui mừng

Cám ơn bạn, chung lưng đóng góp
Tặng vải may giao nộp lẹ làng
Nghệ Sĩ phối hợp nhịp nhàng
Phân công nhanh lẹ ra hàng gởi đi

Ơn nước Mỹ, lòng ghi dạ nhớ
Đã cưu mang, gian khổ ban đầu
Ngày nay Đại Dịch lan mau
Chút tình đóng góp, bảo nhau giúp người…

Ngô Đình Duy (San Jose, 14 April 2020)  

No comments:

Post a Comment