Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, December 11, 2012

● Thơ Vui: Nhớ Trường, Nhớ Lớp CT5 (thơ Ngô Đình Duy)


Chiều nay có dịp đọc được bài viết dí dỏm vui tươi của cô bạn Kim Hoa bên lớp CT5 Cao Thắng Đến Hẹn Lại Lên với Trận Cười Vỡ Bụng (xin click vào đây để đọc)” tôi liền nổi hứng làm bài thơ vui sau đây để góp phần văn nghệ văn gừng với mấy cô bạn bên nhà. Mấy tháng nay do công việc bận rộn nên tôi ít viết comment hay làm thơ làm thẩn. Đọc xong bài viết của Kim Hoa thì trong đầu liền nẩy ý ra bài thơ lục bát vui sau đây:

Các bạn 10CT5 (nk 74-75) họp mặt tại Saigon để chia tay vợ chồng anh Ra & Trường về lại bên Tây. Từ trái sang phải: Lan Bê, Kim Hoa, Ngọc Sương. 


Nhớ Trường, Nhớ Lớp CT5

Hôm nay đọc chuyện của Hoa
Làm tôi “đau bụng” khóc òa lên thôi
Í quên “cười thật” đã đời
Về câu chuyện kể rối bời Ngọc Sương


Thân Ba ngã bệnh thật thương
Tưởng đâu đi Đức nhà thương chê rồi
May Trời còn độ sống đời
Là do Loan bạn được mời “bà hai”
Bảo Loan thân xả vì ai
Cũng vì cứu bạn nên vai nhọc nhằn
Bạn bè giúp đỡ công bằng
Có đâu bội ước phải chăng “quên rồi”
Thôi thì phân giải hạ hồi
Lời xưa đã hứa thì thôi giữ lời
Bạn bè “mời uống” bia hơi
Hơi bèo một chút, nhưng chơi “anh hào”
Uống xong tâm sự đổi trao
Mọi người vui vẻ “cùng vào” nâng ly
Bây giờ xin hỏi cái ni
Bảo Loan còn đẹp “tội gì” phòng không?
Hay là chê bọn “đàn ông”
Năm mươi mấy tuổi “chẳng công” được gì
Cuối năm anh ước điều chi?
Ước về bên ấy “thăm dì” thăm cô
Thăm rồi hình bấm nhiều pô
Post lên rõ mặt thêm vô “thơ tình”
Đã lâu chưa gặp bạn mình
Nên anh Tư nhớ bóng hình mấy cô
Chiều nay nhớ đến Thành Đô
Nhớ trường nhớ lớp nhớ cô bạn mình

Ngô Đình Duy (12 Dec 2012)

No comments:

Post a Comment