Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, December 28, 2013

● Gặp Phương và Cường tại Miền Nam Cali on 6 July 2013

Các bn BK77XD thân mến,

Sn dp post hình mi chp ca các bn trên San Jose gp li Tôn Tht Minh Đc, Duy vô Album 2013 xem li thì thy hình mình chp chung vi vài bn ti Min Nam Cali chưa post. Thôi thì cui năm, n cn phi tr gp nên Duy edit hình ri post lên cho Trn Lê Cường và Đ Thành Phương xem luôn, mc dù hai bn không nhc Duy v hình chp này.

Duy chp hình này vi 2 bn Phương và Cường nhân dp lái xe xung Min Nam Cali đ tham d Cao Thng’s Reunion vào dp July 4th 2013. Đáng lý ra gp được Nguyn Hin Phương nhưng gi cui Duy lái xe ti Phước Lc Th t San Diego dc đường b kt xe cng ngt nhích t ly nên đến khu Phước Lc Th 1:15PM chiu. Lúc đó thì gia đình Đoàn Nht Tân v Vit Nam thăm chơi ri. Duy có nhn tin cho ch Tú biết thì ch Tú cho biết lái xe lên San Jose nên khi xung Min Nam chưa gp ch Tú được.

Hôm nay xin post my tm hình này đ các bn trong nhóm thy dung nhan Mùa Hè ca Cường, Phương và Duy.

Thân chào,

Duy

Từ trái sang phải: Đỗ Thành Phương, Ngô Đình Duy, và Trần Lê Cường chụp trước khu Phước Lộc Thọ Bolsa hôm ngày 6 July 2013.No comments:

Post a Comment