Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, August 30, 2014

● Photos Tiền Hội Ngộ Cao Thắng tại Gia Trang Khôi-Hương (San Jose) Đêm 29 Aug 2014

● Photos Tiền Hội Ngộ Cao Thắng tại Gia Trang Khôi-Hương (San Jose) Đêm 29 Aug 2014

●What: Hình nh Đêm Tin Hi Ng Cao Thng San Jose 2014
Where: Gia Trang Đăng Khôi & Kim Hương ti San Jose
●When: Friday Night 29 Aug 2014
●Who: Quý Thy Cô & Quý Thân Hu CT Xa Gn Tham D (90 người)
● Link: Please click on the following link to see more photos on Flickr:
Quý Thy Cô & Quý Thân Hu CT Xa Gn Thân Kính,

Sáng mai Th By 30 Aug 2014, DN phi lo ch con tham gia ba ngày Camping, nên ti nay sau khi tham d Party Đêm Tin Hi Ng ti Gia Trang anh Đăng Khôi & ch Kim Hương ti San Jose, DN phi lo tranh th upload lot hình nh phóng s đ cho Quý Thy Cô & Quý Thân Hu xa gn thưởng lãm, nht là nhng quý v xa không th v tham d được.

DN ch có th chp mt s bn bè & thân hu mà mình biết được. Đêm Tin Hi Ng DN cũng còn thy nhiu quý anh ch khác cũng bm máy. Hy vng sau này quý anh ch có hình xin gi cho DN link đ DN gi đến cho quý thy cô & thân hu xa gn chiêm ngưỡng dung nhan mùa hè.

Có th nói anh Khôi và ch Hương rt nhit tình và năng n và rt t tế đã tranh th hoàn thành 4-car garage tr thành phòng hi hp ca nhóm Thân Hu Cao Thng San Jose, và đêm nay dành cho Đêm Tin Hi Ng. Cách đây 3 tun DN có post hình chp, và đêm nay quý v có th thy căn phòng rt đp vi màu sơn mi và mát mt. Nếu không tm lòng t tế và nhit tình hết mình vì Cao Thng ca hai anh ch thì San Jose không có Đêm Tin Hi Ng rt thân tình và rt vui. Gia Trang ca anh Khôi và ch Hương rng 2 mu tây (2 hecta) nm trên sườn đi ca San Jose, bui chiu ngm cnh hoàng hôn rt đp. Đêm Tin Hi Ng có gn 90 thy cô & hc trò xưa tham d. DN ra v lúc gn 1:30AM sáng Th By vì ham vui và gp bn bè chuyn trò không th dt được.

Đêm mai, Th By là Đêm Hi Cao Thng 2014 ti San Jose ti nhà hàng TA, s quan khách tham d trên dưới 200 người. Rt tiếc DN không th tham d được vì kế hoch đi camping đã booked trước. Hy vng các anh ch em khác có máy hình và camcorder s post lên cho quý v thưởng lãm sau.

Hy vng Quý Thy Cô & Quý Thân Hu xa có th nhìn thy hình nh ca Đêm Tin Hi Ng coi như mình cũng có mt đ gp li thy cô và bn bè sau gn 40 năm xa mái trường.

Đêm Hi Ng s có ban Thư Pháp viết kính tng Quý Thy Cô mt s câu. DN được yêu cu viết mt vài câu đ ban Thư Pháp viết tng. Nhân đây DN xin ghi ra mt s câu đin hình:

Công Cha Nghĩa M Ơn Thy
Bao La Vũ Tr Tháng Ngày Khc Ghi
(Ngô Đình Duy, 27 Aug 2014)

Ơn Thy Tình Bn Trường Xưa
Êm đm k nim vn chưa phai m
(Ngô Đình Duy, 27 Aug 2014)

Ơn Thy dy hc mt thi
Hc sinh Cao Thng mt đi khc ghi
(Ngô Đình Duy, 27 Aug 2014)


x người thy trò gp g
Cao Thng xưa mt thu hc hành
Bây gi trò đã thành danh
Nh ơn thy cũ, vinh danh Ơn Thy
(Ngô Đình Duy, 27 Aug 2014)

Chn tha hương thy trò hi ng
Nh bn bè nh c hương xa
Gp nhau tâm s đm đà
Nh thy xưa dy chúng ta nên người
(Ngô Đình Duy, 27 Aug 2014)

Xin kính chúc Quý Thy Cô và Quý Thân Hu xa gn an-khang, trường th và gp nhiu may mn.

Kính chào,

Ngô Đình Duy

No comments:

Post a Comment