Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, September 10, 2016

Sinh Hoạt Buổi Chiều @ Trại Trường Giang 8

Sinh Hoạt Buổi Chiều @ Trại Trường Giang 8
What: Sinh Hoạt Buổi Chiều @ Trại Trường Giang 8
Where: Ed R Levin Park in Milpitas
When: Sunday Afternoon, 4 September 2016
Link to see Photos (on Flickr):
Photos of Sinh Hoạt  @ Trại Trường Giang 8 (clickhere)

Cám ơn Quý Anh Chị Trong Đoàn Sói Con…

Sau Trò Chơi trở về Đất Trại
Đi dạo quanh vác máy trên vai
Khói lò cao bốc lên mây
Bay lên thơm phức ngất ngây buổi chiều

À Sói Con với nhiều anh chị
Đang quạt than chuẩn bị cơm chiều
Thịt gà tôm nướng nồi niêu
Đi ngang bụng đói hồn xiêu mất rồi

Trưởng Huy chào, rồi mời khô mực
Mới nướng xong thơm phức chấm tương
Ăn vào như thấy lên hương
Lại thêm tôm nướng sương sương cháy vàng

Cám ơn Sói, lòng vàng hiếu khách
Đã mời ăn một cách thật lòng
Hôm nay hình đã up xong
Ghi thêm vài chữ tỏ lòng biết ơn…


Ngô Đình Duy (San Jose, 12 Sept 2016)No comments:

Post a Comment