Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, November 20, 2017

● Vũ Kịch “Tấm Cám & Bống Bống Bang Bang”

What: Vở kịch “Tấm Cám & Bống Bống Bang Bang”
Who: Vũ Đoàn Tráng Sinh Nữ của Liên Đoàn Trường Giang Trình Diễn
Where: Sân Khấu Orchard Middle School in San Jose
When: Sunday 19 Nov 2017
Photos: Please click on the following link to see more photos on Flickr:

Video Clip (by Châu Tạ): Video Clip Vũ Kịch“Tấm Cám & Bống Bống Bang Bang” (click here)


Hoan Hô Mấy Chị Trường Giang

Hoan hô mấy chị Trường Giang
Bỏ giờ tập luyện gian nan nhiều ngày
Mỗi cô đóng góp bàn tay
Đam mê đóng kịch múa may nhuyển nhuần

Động tác đồng nhịp rất thuần
Múa theo điệu nhạc tay chân không thừa
Ai xem vũ kịch cũng ưa
Mấy cô vui lắm cũng vừa lòng thôi

Phó nhòm chỉ chụp ảnh chơi
Không ngờ màu sắc ngoài trời rất tươi
Hình ra ai cũng tươi cười
Áo quần cũng nổi, còn môi vẫn hồng

Trường Giang mấy bậc làm chồng
Rất vui thấy vợ thành công góp phần
Ai về xuôi bến Trường Giang
Cho tôi xin gởi…nhiều tràng pháo tay…


Ngô Đình Duy (20 November 2017)


No comments:

Post a Comment