Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, July 25, 2014

Chương Trình Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2014

Chương Trình Hội Ngộ Cao Thắng San Jose  2014

Ban Tổ Chức (BTC) Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2014 xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Sinh CT và Quý Thân Hữu đến San Jose tham dự Hội Ngộ Cao Thắng tổ chức tại San Jose, Bắc California trong 3 ngày:

Day 1: Tiền Hội Ngộ (Friday, 29 Aug 2014)
● Buổi sáng:Thăm Golden Gate Bridge/Ăn trưa tại China Town/ hoặc
                     Khu Grand Century San Jose
● Buổi tối: Potluck tại địa điểm:
          Tư gia anh chị Nguyễn Đăng Khôi & Kim Hương:
                     
Day 2: Đại Hội Ngộ (Saturday, 30 Aug 2014)
● What: Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2014
● When: 6:00PM Saturday 30 Aug 2014
● Where: TA Restaurant
                90 South Abel Street
                Milpitas, CA 95035
                Phone: 408-719-9998
● Ticket: $40/person
               Thầy Cô CT là khách mời danh dự (không phải trả tiền)
               Cựu Học Sinh CT & Thân Hữu: $40/người

Day 3: Hậu Hội Ngộ (Sunday, 31 Aug 2014)
● What: Picnic in Fremont
● When: 10:00AM – 5:00PM Sunday 31 Aug 2014
● Where: Lake Elizabeth
                Group Picnic, Site G
                100 Sailway Drive
                Fremont, CA 94538
● Fee: $10/person (Thầy Cô là khách mời danh dự, không phải trả tiền)
            Quý CHS Cao Thắng & Thân Hữu đóng $10/person.

            ● Contact: Mọi thông tin & thắc mắc (question), xin liên lạc:
                        - Anh Tô Minh Toàn: 408-394-4234
                        - Anh Lê Chân: 408-334-7440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách Thức Ghi Danh:
            ● Email: hnct2014@gmai.com
            ● Phone: Contact Hoài Hương: 408-881-3578
                                        Lý Văn Châu: 408-569-7880
            ● Website: Evite (please click here)
            ● Chi Phiếu (Check) tham dự xin gởi về:
                                    Long Lữ
                                2310 Homestead Road
                                Suite# C1-441
                                Los Altos, CA 94024

Đại Diện BTC Hội Ngộ CT San Jose 2014,

Lý Văn Châu
408-569-7880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment