Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, July 25, 2014

Video Talk Show về Hội Ngộ Cao Thắng 2014

Kính mời Thầy Cô và các anh chị em Đồng Môn xem buổi nói chuyện về Hội Ngộ Cao Thắng 2014 trên đài VNTV. 
 

No comments:

Post a Comment