Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, May 12, 2015

● Anh Nguyễn Đăng Khôi Trình Bày về Hậu Hội Ngộ CT 2015 tại San Jos

● What: Sơ Lược về Hậu Hội Ngộ Cao Thắng 2015 tại San Jose
● Who: Nguyễn Đăng Khôi
● Where: Del Mar, California
● When: Saturday , 9 May 2015
● Video Clip Link:


Hình chụp vợ chồng anh chị Nguyễn Đăng Khôi & Nguyễn Kim Hương tại vườn sau nhà của anh Đào Công Minh & chị Hiếu tại Del Mar (gần San Diego 15 miles) nhân dịp anh chị về San Diego thăm viếng bạn bè Cao Thắng.


No comments:

Post a Comment