Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, May 14, 2016

● Video Buổi Lễ Tưởng Niệm Nguyễn Đăng Khôi by Ngô Đình Học

What: Video Buổi Lễ Tưởng Niệm Nguyễn Đăng Khôi
Who: Thầy Trò CT & Thân Hữu CT
Where: Nhà Quàn Oak Hill, San Jose
When: Tối Thứ Bảy, 16 April 2016
Video by Hoc D. Ngo


Anh Ngô Đình Học quay video làm phóng sự “Buổi Lễ Tưởng Niệm Nguyễn Đăng Khôi” đêm Thứ Bảy 16 April 2015 tại Oak Hill Funeral Home. Thầy Phạm Huy Nhật đọc Điếu Văn Tiễn Đưa Nguyễn Đăng KhôiĐiếu Thơ của Anh Hồng Văn Thêm  Tiễn Đưa Nguyễn Đăng KhôiAnh Bùi Đường Chia Sẻ Tâm Tình Tiễn Đưa Nguyễn Đăng Khôi


Anh Tô Minh Toàn Trao Tặng Quà Kỷ Niệm Cho Tang Gia Nguyễn Kim Hương
Link to see video:


Lý Văn Châu Đại Diện Nhóm CTSJ Chia Sẻ Tâm Tình
Link to see video:


Vũ Kim Loan Đại Diện Lớp CT5 Chia Sẻ Tâm Tình
Link to see video:


Phạm Hoài Hương Đại Diện Cao Thắng Úc Châu Chia Sẻ Tâm Tình
Link to see video:


Giây Phút Cuối Chia Tay Rất Cảm Động của Kẻ Ở  và Người Đi
What: Giây Phút Chia Tay Rất Cảm Động của Người Vợ Tiễn Đưa Người Chồng Về Bên Kia Thế Giới
Who: Nguyễn Kim Hương
Where: Oak Hill Memorial Park, San Jose, California
When: Chiều Chủ Nhật, 17 April 2016
Video by Hoc D. Ngo
Link to see video:


No comments:

Post a Comment