Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, December 2, 2014

● Photos Lễ Cầu Siêu & Tắm Phật by Khensur Lobsang Jamyang Rinpoche in San Jose 5/25/2014

What: Lễ Cầu Siêu & Tắm Phật
Where: San Jose, California
When: Sunday, 25 May
Who: Khensur Lobsang Jamyang Rinpoche & Phật Tử
● Photos: Please click on the following link to see more photos:
Khensur Lobsang Jamyang Rinpoche đã chủ trì Lễ Cầu Siêu cho các vong linh của các gia đình Phật Tử Việt Nam tại San Jose. Sau đó là Lễ Tắm Phật nhân Mùa Lễ Phật Đản 2558 được quý Phật Tử hưởng ứng nhiệt tình ngày Chủ Nhật 5/25/2014 tại San Jose.

No comments:

Post a Comment