Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, January 18, 2017

Photos Hội Ngộ Nấu Bánh Chưng Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 (by by Đào Công Minh & Lâm Thanh Hùng)

Photos Hội Ngộ Nấu Bánh Chưng Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

What: Hội Ngộ Nấu Bánh Chưng Mừng Xuân Đinh Dậu 2017
Who: Nhóm Thân Hữu Cao Thắng Cali tham dự
Where: Anh Đường & Chị Mai Chủ Xị tại Bùi Gia Trang, Temecula, California
When: Thứ Sáu – Chủ Nhật (13 – 15 Jan 2017)
Photo: Photos by Đào Công Minh & Lâm Thanh Hùng

Anh Hồng Văn Thêm (khóa 62-69) châm pháo trong Hội Ngộ Nấu Bánh Chưng Mừng Xuân Đinh Dậu của Nhóm Thân Hữu Cao Thắng California tại Bùi Gia Trang ba ngày (Thứ Sáu – Chủ Nhật 13 -15 Jan 2017) tại Thành Phố Temecula (Nam California) / Photo by Đào Công Minh & Lâm Thanh Hùng.


Hình chụp đồng môn Cao Thắng tham dự Hội Ngộ Nấu Bánh Chưng Mừng Xuân Đinh Dậu tại Bùi Gia Trang vào ngày Thứ Bảy 14 Jan 2017. Năm nay nấu tới 3 thùng bánh chưng, và có trên dưới 60 thành viên tham dự / Photo by Đào Công Minh & Lâm Thanh Hùng.No comments:

Post a Comment