Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, September 7, 2012

● Nice Views at Camp Đồng Tâm IV

● Nice Views at Camp Đng Tâm IV in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA on 1 Sept 2012


Logo Trại Đồng Tâm IV tại Cutter Scout Reservation do Trưởng Trần Hùng Minh thiết kế (design)
Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA
Giữa rừng lại có hồ xanh
Nắng vàng còn chiếu xung quanh triền đồi…


Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA
Chiều nay lên cắm trại đây
Thấy hồ đẹp quá bóng cây…dưới hồ 
Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA
Lên đây cắm trại lần đầu
Hồ yên nước lặng vàng màu cỏ khô…

Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA

Chiều nay gió nhẹ bên rừng
Hồ xanh đợi gió thổi từng cơn qua…
Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA

Bên bờ ai đứng hàng giờ
Chắc là câu cá đang chờ…động phao
Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA

Trời xanh chẳng có gợn mây
Thông xanh bao phủ nơi đây hữu tình 
Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA

Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA

Lake Gamlen in Cutter Scout Reservation, Boulder Creek, CA

A man fishing at Lake Gamlen on 9/01/2012

Camp Đồng Tâm IV (Sept 01-03, 2012) in Cutter Scout Reservation
Thiếu Nữ & Thiếu Niên của các Liên Đoàn đang nghỉ giải lao và ăn ice cream chiều Thứ Bảy, 1 Sept 2012 tại Trại Đồng Tâm IV in Cutter Scout Reservation.
Mấy phụ huynh đang chuẩn bị buổi cơm chiều.

Lạc từ trại chính vào đây
Đoàn ai đang nấu khói bay bên hồ…
Quý phụ huynh đang nấu cơm chiều cho buổi cắm trại (camping)

Qua hồ thấy khói trắng bay
Cơm chiều chuẩn bị cho ngày đầu tiên
Bên hồ cắm trại chiều nay
Cơm chiều chuẩn bị khói bay giữa rừng 
Chiều nay xách máy dạo chơi
Núi rừng tĩnh lặng bay hơi nồi mì
Nắng chiều còn phủ rừng cây
Đi ngang qua trại cảnh nầy thật xinh
Khói bay lên tận ngọn cây
Mùi thơm ngào ngạt bụng đây…đói rồi…
Món gì thơm quá chị ơi
Chiều nay bụng đói…có mời tôi không?
Ba cô chăm chú nấu ăn
Có đâu biết kẻ…đang săn bấm hình
Bên hồ cắm trại hữu tình
Khói bay bốc trắng lung linh rừng chiều…
Qua đây quên hỏi tên đoàn
Thấy hình khói bốc nắng vàng rừng cây…

No comments:

Post a Comment