Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Ba Tuần Giam Lỏng Ngồi Nhà


■ Thơ: Ba Tuần Giam Lỏng Ngồi Nhà

Không giờ, hiệu lực “giới nghiêm” *
Thôi thì chịu trận “làm im” ngồi nhà
Đâu còn thơ thẩn, nhẫn nha
Cuối tuần xông xáo, đi ra đi vào


Cũng vì “Đại Dịch”dâng trào
Vùng Bay chịu trận, “cấm rào” từ đây
Ba tuần hy vọng đổi thay
Đại Dịch lắng dịu, thấy ngày nắng lên

Ngô Đình Duy (17 March 2020)PS:

* Không giờ: Bắt đâu từ 0 giờ (0 giờ sáng Thứ Ba, 17/3/2020) đêm ngày 17 March 2020 tại California, tất cả 6 quận hạt chung quanh vùng Bay Area (Vùng Bắc California, USA) sẽ chịu lệnh “shelter-in-place,” hay “stay at home.” Tức là mọi người nên ở nhà, không đi ra ngoài, trừ những việc cần thiết như đi chợ, mua thuốc, đi thăm bác sĩ, đi đổ xăng. Tất cả các trường học từ Kindergarten cho tới tất cả Đại Học cũng đều đóng cửa. Một không khí bao trùm căng thẳng đầy lo âu đến từng nhà, từng người trong Mùa Đại Dịch Coronavirus Vũ Hán.

No comments:

Post a Comment