Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Ban Ngày Đại Dịch Vắng Xe


■ Thơ: Ban Ngày Đại Dịch Vắng Xe

Mấy hôm nay trời mưa giá lạnh
Đêm khuya về gió mạnh rung cây
Tuần này mưa gió đầy mây
Lại thêm Đại Dịch ban ngày vắng xe

Được ngồi nhà dõi nghe tin tức
Thấy dân tình nhiều lúc âu lo
Vô tiệm mà thấy ai ho
Phải lo né tránh, đôi giò bước nhanh…

Ngô Đình Duy (18 March 2020)

No comments:

Post a Comment