Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Cầu Nguyện Có Thuốc Chữa Lành


“Thuở đất trời nổi cơn đại dịch” *
Giết bao người bi kịch thế gian
Virus Vũ Hán lây lan
Loài người hốt hoảng bàng hoàng lo âu


Bao người hỏi vì đâu nên nỗi
Dịch tràn lan viêm phổi sốt cao
Tháng rồi còn thấy chưa sao
Bây giờ dịch tới lòng nao núng rồi

Ta chỉ biết cầu Trời khấn Phật
Sớm tìm ra thuốc thật chữa lành
Để cho vi khuẩn biến nhanh
Cứu người bị dịch, thế gian an bình…

Ngô Đình Duy (15 March 2020)


PS:
* Câu đầu tiên lấy cảm hứng từ 4 câu của “Chinh Phụ Ngâm Khúc” do “Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm” sáng tác:

“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nổi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?”


No comments:

Post a Comment