Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, May 22, 2012

Bài Thơ: Gặp Thầy Gặp Bạn Bè Xưa (Cao Thắng)

Hôm nay tôi viết email để gởi đến trên dưới 10 Thầy Cô để kính mời Quý Thầy Cô về tham dự Ngày Hội Ngộ Cao Thắng (Cao-Thắng’s Reunion) 2012 tại San Jose.

● What: Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, CA
● Where: Trung Tâm Vivo tại San Jose (có thể chứa ~100 người)
                2260 Quimby Road
                San Jose, CA 95122
                (408)-532-7755
● When: 6:00PM – 11:59PM ngày July 4th 2012

          Hiện tại có gần trên dưới 70 bạn bè cựu học sinh Cao Thắng xa gần tham dự. Riêng cấp lớp 12T (Ban Kỹ Thuật Toán), niên khóa 1974-1975 có trên dưới 10 anh tham gia.

          Khi viết email kính mời Thầy Cô cũ thì lòng tôi có đầy cảm xúc nhớ về Thầy xưa ở Cao Thắng đã dạy mình trong 4 năm (từ 1972-1976) và bạn bè cũ cùng học dưới mái trường thân yêu. Chỉ mong Hội Ngộ 2012 lần này được gặp đông đủ bạn bè từ phương xa, và các Thầy Cô lâu rồi chưa có dịp gặp:

          Gặp Thầy Gặp Bạn Bè Xưa

Xin kính mời Thầy Cô Cao Thắng
          Tháng Bảy này cố gắng về đây
          Jose Hội Ngộ Gặp Thầy
          Bạn bè ôn lại những ngày học xưa

          Bao năm xa vẫn chưa gặp mặt
          Nay về đây thắt chặt tình thân
          Gặp Thầy gặp bạn bâng khuâng
          Làm ta nhớ lại dần dần ngày xưa

          Bốn thập niên đã qua nhanh quá
          Tháng tư xưa ngập lửa Miền Nam
          Thầy trò tứ tán tan hàng
          Rời trường bỏ lớp tìm đàng vượt biên

          Nay xứ người tạm yên cuộc sống
          Chúng em vui nối rộng vòng tay
          Tổ chức Họp Mặt vài ngày
          Để Thầy, bạn cũ về đây chuyện trò

          (Ngô Đình Duy, 22 May 2012)

No comments:

Post a Comment