Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, February 3, 2014

● Ý Lan Trình Diễn tại Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 tại San Jose

Ý Lan Trình Diễn tại Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 tại San Jose

Who: Ca Sĩ Ý Lan
What: Hội Xuân Giáp Ngọ San Jose 2014
Where: Khu Vietnam Town, San Jose, CA
When: Mùng 2 Tết Giá Ngọ (1 Feb 2014)

Ý Lan trình diễn Hội Xuân
Đồng bao trẫy hội dừng chân nhìn nàng
“Gái Xuân” ngày Tết ngân vang
Ý Lan cất hát giọng vàng tuyệt hay
No comments:

Post a Comment