Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, May 31, 2017

● Photos Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2017 (by Ngô Đình Học)

Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2017

● What: Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2017
● Who: Quý Thầy Cô & Quý Cựu Học Sinh CT & Quý Thân Hữu
● Where: Nhà Hàng Dynasty in San Jose
● When: Sunday Night , 28 May 2017
● Photos by Ngô Đình Học on Flickr

Đêm Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2017 có phần Cúng Tổ Cao Thắng do anh chị Hồng Văn Thêm từ San Diego lên và Quý Niên Trưởng CT phụ trách trong không khí trang nghiêm nhớ về Ông Tổ Cao Thắng.

No comments:

Post a Comment