Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, May 31, 2017

● Photos Hậu Hội Ngộ Cao Thắng 2017 (by Ngô Đình Học)

Ngày Hu Hi Ng Cao Thng 2017

● What: Ngày Hậu Hội Ngộ Cao Thắng 2017
● Who: Quý Thầy Cô & Quý Cựu Học Sinh CT & Quý Thân Hữu
● Where: Tư Gia anh Long & chị Mai tại San Jose
● When: Monday, 29 May 2017
● Photos by Ngô Đình Học on Flickr

Ngày Hậu Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2017 tổ chức tại tư gia anh Long & chị Mai tại San Jose vào Ngày Lễ Memorial Day (Thứ Hai 29 May 2017). Anh Long & Chị Mai đã dang hai tay rộng mở và tấm chân tình nghĩa hiệp đón tiếp mọi người đến tham dự ăn uống tự do, và chuyện trò thoái mái. Xin cảm ơn nghĩa khí & tấm chân tình của anh Long & chị Mai. 
Anh Long (áo đen), chị Mai (áo đỏ) chụp hình với một thân hữu nhân ngày Hậu Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2017 tổ chức tại nhà anh chị. Theo dự kiến ban đầu thì Hậu Hội Ngộ sẽ tổ chức tại một Công Viên thuộc thành phố Fremont như Hậu Hội Ngộ CT 2014. Nhưng vì tài chính không cho phép nên anh chị em San Jose tìm một nơi khác để tổ chức, thì anh chị Long & chị Mai đã xung phong cho mượn địa điểm và anh chị có nhã ý làm BBQ để chiêu đãi mọi người. Anh chị đã làm cho mọi người ngạc nhiên vì không đòi hỏi người tham dự phải đóng tiền hay mang thêm đồ ăn. Nghĩa cử đó đã làm cho Duy Ngô nhớ mãi và thấy tấm lòng anh chị Long Mai đã mở toang rộng cửa để đón mọi người đến mà không đòi hỏi đóng góp. Thực là rất hiếm có một đôi vợ chồng như vậy trong thời buổi kim tiền này. Còn mọi người tham dự có muốn đóng góp hay không là tùy hỷ, hai vợ chồng anh không bắt buộc. Rất tiếc 3 ngày Hội Ngộ, Duy Ngô đã đi cắm trại (camping) 3 ngày tại vùng Bắc Cali, nên không về kịp để ghé nhà anh Long và chị Mai để gặp gỡ một số thân hữu. Hôm nay DN mượn tấm hình này để cám ơn đến anh Long và chị Mai rất nhiều. 

No comments:

Post a Comment