Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, May 30, 2017

● Photos Đêm Tiền Hội Ngộ Cao Thắng 2017 (by Ngô Đình Học)

Đêm Tiền Hội Ngộ Cao Thắng 2017 by Ngô Đình Học

● What: Đêm Tiền Hội Ngộ Cao Thắng 2017
● Who: Quý Thầy Cô & Quý Cựu Học Sinh CT & Quý Thân Hữu
● Where: Tư Gia Khôi Hương tại San Jose
● When: Saturday Evening , 27 May 2017
● Photos by Ngô Đình Học on Flickr

From left to right: Khưu Tiến Hùng, Chân Lê, Thầy Huỳnh Ái Tông, Vương Bá Quốc Hùng, Ngô Đình Học chụp hình tại tư gia Nguyễn Kim Hương tại San Jose, chiều Thứ Bảy 27 May 2017.

No comments:

Post a Comment