Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, September 6, 2014

● KTH: Photos Buổi Picnic Hội Ngộ Cao Thắng 2014 (by Khưu Tiến Hùng)

● What: Hình Ảnh Picnic Buổi Hội Ngộ Cao Thắng 2014
● Where: Lake Elizabeth in Fremont, California
● When: Sunday 31 Aug 2014
● Who: Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu Cao Thắng
● Photo by Khưu Tiến Hùng 

Từ trái sang phải: Vợ chồng thầy cô Nguyễn Đức Thiêm, thầy Nén đang cắt bánh, thầy cô Trịnh Xuân Đính tham gia Buổi Picnic Hậu Hội Ngộ Cao Thắng tại Lake Elizabeth in Fremont on Sunday 31 Aug 2014.


Quý Thầy Cô kính mến & Quý Thân Hữu CT thân mến,

Xin gởi đến quý thầy cô và quý thân hữu một số hình ảnh chụp Buổi Picnic Hội Ngộ Cao Thắng 2014 tại Lake Elizabeth, Fremont do anh Khưu Tiến Hùng chụp theo link sau đây trên Flickr (xin click theo link sau đây):


Please enjoy,

Ngô Đình Duy

No comments:

Post a Comment