Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, October 16, 2012

● Chúc Mừng Khôi (thơ Ngô Đình Duy)

Chúc Mừng Khôi

Nghe Khôi khỏe, bạn bè vui nhộn
Đọc thơ Hương gởi chốn bạn bè
Chúc mừng bạn mổ khỏe re
Còn đau nhưng vẫn ra vè đọc thơ


Mấy tháng nay chần chờ kết quả
Bạn bè ta tất cả đều mong
Cho Khôi vượt nạn qua sông
Trở về bình phục vợ chồng bên nhau

Nghe bạn mổ, lòng đau quặn thắt
Hết thuốc tê, vết cắt ẩm ê
Vợ chàng túc trực cận kề
Thuốc thang cho uống vỗ về ủi an

Không đến thăm, nhưng hàng ngày biết
Hương đưa tin chi tiết mỗi ngày
Bạn bè liên lạc tỏ bày
Đồng lòng cầu nguyện xin Ngài ban ân

Mail chiều nay bạn thân hớn hở
Mừng cho Khôi đã trở về nhà
Hãy lo tịnh dưỡng bạn nha
Ngày mai sẽ khỏe cả nhà mừng vui  (cả nhà: gia đình bạn & bạn bè)

Ngô Đình Duy (16 Oct 2012)


Bạn Nguyễn Đăng Khôi sau khi giải phẩu và chuẩn bị về nhà tịnh dưỡng. Thân chúc Khôi sớm bình phục hoàn toàn. 

No comments:

Post a Comment