Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, October 16, 2012

● Gánh Cỏ/ Gánh Mạ (photo by Hà Thanh)

● Gánh Cỏ/ Gánh Mạ (photo by Hà Thanh)

Photo by Hà Thanh

Ruộng nương lúa mạ xanh rờn
Đôi vai gánh mạ bước chơn nhịp nhàng
Em đang cấy mạ mấy hàng
Chờ anh gánh tới cho nàng cấy luôn…
Ngô Đình Duy (San Jose, CA 16 Oct 2012)

No comments:

Post a Comment