Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, October 15, 2012

Nỗi Buồn Vong Quốc (Nhữ Đình Hùng)


Nỗi Buồn Vong Quốc (I)

Nửa đời xưa kể là dư,
Nửa đời sau nghĩ là thừa đấy thôi!
Soi gương tóc đã bạc rồi,
Dám đâu mài kiếm bên trời mà mơ!
Từ khi bỏ súng buông cờ,
Sử kinh so với người xưa thẹn thùng.
Nỗi Buồn Vong Quốc (II)

Vong quốc bài thơ gởi mọi người,
Sao anh "hâm nóng" một mình tôi?
Tôi vẫn còn đau ngày mất nước!
Niềm đau đâu dễ đã khuây nguôi!

Tính đến bây giờ anh thấy không,
Phần ba thế kỷ đã đi đong,
Bạn đường tranh đấu bao nhiêu kẻ ,
Còn được bao người quyết ruổi giong?

Trí vẫn âm thầm nuôi hận nước,
Lòng còn đau nhói buổi tan hàng!
Tóc trắng dần đi chân gối mỏi!
Tuổi xanh đâu nữa mộng sa tràng!

Nói thế anh ơi tôi nói thế!
Vậy mà không phải thế anh ơi!
"Hoàn ngã sơn hả đây mộng ước,
Sẽ làm mãi đến lúc tàn hơi!

Nhữ Đình Hùng (2001)

No comments:

Post a Comment