Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, October 15, 2012

● Trang Thơ Nhữ Đình Hùng (Cao Thắng)

Trang Thơ Nhữ Đình Hùng (Cao Thắng)

Thầy Nhữ Đình Hùng là Giáo Sư môn Văn, Sử Địa, và Công Dân Giáo Dục trước năm 1975 tại Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng và Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long. Sau 30/4/1975 cùng với hàng trăm ngàn Quân Cán Chính VNCH, Thầy bị đưa vào trại cải tạo. Ra tù trở thành vô gia cư, sống lang thang rày đây mai đó, rồi vượt biên và đến định cư tại Pháp. Hiện tại Thầy đã về hưu, và hằng ngày viết các bài bình luận tổng hợp về thời sự và tình hình thế giới gởi đăng trên VN-Online và các website khác.

            Không những viết văn hay, bình luận thời cuộc giỏi, Thầy cũng sáng tác một số bài thơ nói lên tâm trạng của kẻ sĩ trước thời cuộc của đất nước sau ngày Miền Nam bị bức tử 30/4/1975. Xin giới thiệu các bài thơ sau đây của Thầy Nhữ Đình Hùng:

No comments:

Post a Comment