Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, October 16, 2012

● Đường Đèo tại Peru (photo by Hà Thanh)

Đường Đèo tại Peru (photo by Hà Thanh)
Photo by Hà Thanh
Đường đèo miền núi quanh co
Núi vàng trơ đá mây mờ xa xa
-------------------------------------------
Thơ thì chỉ có vài câu
Hà Thanh chụp ảnh dải màu vàng xanh
Dải vàng đồi núi nắng hanh
Con đường bờ dốc lượn quanh núi vàng
Ngô Đình Duy (14 Oct 2012)

No comments:

Post a Comment