Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, July 26, 2013

● Photos Thăm Viếng 17-Mile Drive in Carmel on 13 July 2013

Xin gởi đến các bạn một số hình ảnh Đức Hạnh & Kim Chi được các bạn CT tại San Jose dẫn đi chơi ở 17-Mile Drive tại Carmel sáng Thứ Bảy 13 July 2013, sau khi đã ăn phở do vợ chồng Khôi & Kim-Hương đãi tại quán Thiên Long ở San Jose. Các bạn có thể vô link sau xem nhiều  hình ảnh on Flickr.


 Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu


Sáng Thứ Bảy 13 July 2013, Khôi & Hiếu đã lái 2 xe đưa tất cả một số bạn bè CT và Đức Hạnh và Kim Chi đi thăm viếng 17-Mile Drive tại Carmel. Từ trái sáng phải: chị Hảo (bạn Đức Hạnh), Kim Loan, Thanh Cảnh (vợ Minh Đức), Ái Liên, Khôi (tài xế chở 7 người), Kim-Hương, Đức Hạnh, Kim Chi, Hoài Hương và Hiếu (tài xế chở 6 người)
No comments:

Post a Comment