Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, July 15, 2013

● Thầy Nguyễn Đức Thiêm, Đại Diện Quý Thầy Cô CT, Lên Phát Biểu tại Hội Ngộ Cao Thắng 2013 tại Miền Nam Cali

Quý Thầy Cô kính mến & Quý Thân Hữu Cao Thắng thân mến,

Hôm nay xin gởi đến qúy thầy cô & quý thân hữu video clip thầy Nguyễn Đức Thiêm đại diện quý thầy cô CT lên phát biểu tại Hội Ngộ Cao Thắng 2013 tại Miền Nam.
Phần đầu là anh Hồng Văn Thêm, Cựu Học Sinh CT khóa 1962-1969, lên phát biểu, sau đó là phần phát biểu của thầy Nguyễn Đức Thiêm.

Ngô Đình Duy chụp hình cùng thầy cô Nguyễn Đức Thiêm tại Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2013 tại Miền Nam Cali vào dịp July 4th 2013. Hình này do anh Phan Anh Hải chụp giùm.

Please enjoy,


Ngô Đình Duy

No comments:

Post a Comment