Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, July 30, 2013

● Ca Sĩ Tiên Dung @ ĐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 7 in San Jose 7/2013

● Ca Sĩ Tiên Dung @ ĐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 7 in San Jose 7/2013

Who: Ca Sĩ Tiên Dung (TT Asia) trình bày bài “Tình Lính”
What: Đi Nhc Hi “Cám Ơn Anh” Kỳ VII in San Jose
Where: Yerba Bueno High School, San Jose, California, USA
When: Sunday, 27 July 2013

No comments:

Post a Comment