Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, August 30, 2012

Nhói Đau …


Nhói Đau …

Bạc tình em đã ra đi

Bỏ anh ở lại còn gì nói đâu…

Niềm xưa sao vẫn nhói đau

Cho người tình lỡ… in sâu hình người…

Ngô Đình Duy (San Jose 20 Jan 2011)

No comments:

Post a Comment