Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, August 24, 2012

● Rừng Xưa Vẫn Nhớ…


Rừng Xưa Vẫn Nhớ…

Trời ơi, mình lại gặp nhau
Tưởng rằng ly biệt niềm đau cõi lòng
Em đi lệ chảy đôi dòng
Hình chưa mờ nhạt, bóng hồng chưa tan


Hôm nay lạc chốn bạt ngàn
Rừng xưa vẫn nhớ mênh mang lưng trời
Bóng người về lại sương rơi
Ta nhìn thổn thức chơi vơi sóng tình

Hỏi rằng duyên nợ ba sinh
Vẫn còn lưu luyến với mình với ta
Bây giờ hai đứa vẫn xa
Vẫn còn nhớ tới, vẫn là bạn xưa…

Ngô Đình Duy (24 Aug 2012)
From Tunnel View to see Yosemite National Park (taken in 6/2010)

No comments:

Post a Comment