Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 20 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 20

 

Khi Tình yêu đi vắng
Như sao bỏ bầu trời,
Trăng buồn xẻ làm đôi.
Ta móc tim làm mồi
Mời Trăng dăm, ba xị,
Ngon, dở chỉ thế thôi !
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment