Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, June 14, 2011

Tiếng Đàn (tranh vẽ: Châu Xuân Dương, thơ: Ngô Đình Duy, Fall 1990)


Tiếng Đàn …

Đêm khuya em mượn phím đàn
Gởi anh cung điệu muôn ngàn thương yêu
Tiếng đàn réo rắc bi ai
Tương tư không ngủ đêm dài nhớ nhung
Cầu mong ta lại trùng phùng
Đàn kia sẽ cất điệu mừng Ngày Xuân

Thơ: Ngô Đình Duy (Berkeley, Mùa Thu 1990)
Tranh: Châu Xuân Dương (Berkeley, CA, Fall 1990)

No comments:

Post a Comment